New here? Sign Up Have an account?

Single Boordfontein Guys From Pretoria Interested In Pretoria Dating

Looking for Boordfontein Guys From Pretoria? Browse the latest members below to see if you can find your perfect date. Start flirting and arrange to meetup this week. We have lots of other members who have always been looking to date someone just like you! Register your Totally Free Account Today

Male seeking Female

  • Eensame wewenaar

    Eensame wewenaar

    Wewenaar vir 2.5 jaar na 37 jaar se getroude lewe. Lewe raak nou bietjie eensaam na my seun se dood wat by my gebly het tot so jaar gelede en verlang vriendskap of geselskap van dames in die ouderdomsgroep 40 tot 55. Verkieslik weduwees, enkellopendes of geskeide dames sonder klein kinders van...

    Signup for a Free Profile to Search all Members

    Join Free Here