New here? Sign Up Have an account?

Single Boordfontein Guys From Pretoria Interested In Pretoria Dating

Looking for Boordfontein Guys From Pretoria? Check out the the newest members below to find your ideal partner. Send a message and arrange to meetup later tonight. We have 1000's of members that just can't wait to date somebody exactly like you! Register your Totally Free Account Now

Male seeking Female

  • Eensame wewenaar

    Eensame wewenaar

    Wewenaar vir 2.5 jaar na 37 jaar se getroude lewe. Lewe raak nou bietjie eensaam na my seun se dood wat by my gebly het tot so jaar gelede en verlang vriendskap of geselskap van dames in die ouderdomsgroep 40 tot 55. Verkieslik weduwees, enkellopendes of geskeide dames sonder klein kinders van...

    Signup for a Free Profile to Browse every member

    Signup Free Now