New here? Sign Up Have an account?

Single Boordfontein Guys From Pretoria Interested In Pretoria Dating

Looking for Boordfontein Guys From Pretoria? Search through the latest members below to see if you can find your ideal date. Send a message and setup a meet up this week. We have 1000's of singles waiting to meet somebody exactly like you! Create your Totally Free Account Today

Male seeking Female

  • Eensame wewenaar

    Eensame wewenaar

    Wewenaar vir 2.5 jaar na 37 jaar se getroude lewe. Lewe raak nou bietjie eensaam na my seun se dood wat by my gebly het tot so jaar gelede en verlang vriendskap of geselskap van dames in die ouderdomsgroep 40 tot 55. Verkieslik weduwees, enkellopendes of geskeide dames sonder klein kinders van...

    Create a Free Account to Search every member

    Signup Free Here