New here? Sign Up Have an account?

Single Boordfontein Guys From Pretoria Interested In Pretoria Dating

Looking for Boordfontein Guys From Pretoria? Look through the profiles below to see your ideal partner. Send a message and arrange to meet up tonight. Our site has hundreds of singles who have always been looking to meet someone exactly like you! Create your 100% Free Account Here

Male seeking Female

  • Eensame wewenaar

    Eensame wewenaar

    Wewenaar vir 2.5 jaar na 37 jaar se getroude lewe. Lewe raak nou bietjie eensaam na my seun se dood wat by my gebly het tot so jaar gelede en verlang vriendskap of geselskap van dames in die ouderdomsgroep 40 tot 55. Verkieslik weduwees, enkellopendes of geskeide dames sonder klein kinders van...

    Create a 100% Free Account to Search all Members

    Join Free Today